Bộ TT&TT và Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) đã ký thỏa thuận hợp tác về kiểm soát vệ tinh

Tham dự lễ ký này có ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ TT&TT. Thỏa thuận hợp tác này sẽ là một công cụ hỗ trợ Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) trong việc thực hiện đo kiểm liên quan tới các trường hợp can nhiễu mà một nước thành viên ITU đề nghị ITU hỗ trợ xử lý bao gồm: kiểm tra sự phù hợp giữa mạng vệ tinh thật và tham số đăng ký trong bảng tần số chủ; kiểm tra sự phù hợp giữa mạng vệ tinh và tham số đã được phân bổ trong qui hoạch.

Việc tham gia vào Thỏa thuận hợp tác này giúp nâng cao uy tín của của Việt Nam, tăng cường hợp tác với ITU; nắm bắt được các vấn đề can nhiễu về vệ tinh của thế giới, tăng cường khả năng bảo vệ mạng vệ tinh của Việt Nam và nâng cao nghiệp vụ của các nhân viên trạm kiểm soát vệ tinh đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Sau khi Cục Tần số Vô tuyến điện đăng ký thành công trạm kiểm soát vệ tinh vào Danh sách các trạm kiểm soát vệ tinh quốc tế, và có các trao đổi nghiệp vụ với ITU về vấn đề này, Giám đốc Cục thông tin vô tuyến ông Francois Rancy đã đề nghị Việt Nam xem xét tham gia vào Thỏa thuận hợp tác kiểm soát vệ tinh.

Ông Francois Rancy cho rằng, việc kiểm soát vệ tinh là một hoạt động vô cùng quan trọng để đảm bảo hệ thống vệ tinh hoạt động theo quy định của ITU. Việc hợp tác giữa hai cơ quan sẽ cho phép ITU kiểm soát được hệ thống các vệ tinh hoạt động trong khu vực mà các đài kiểm soát vệ tinh của Việt Nam đã được thiết lập. Hệ thống kiểm soát vệ tinh của Việt Nam đã được hoàn thiện và tham gia vào hệ thống kiểm soát vệ tinh của ITU, giúp cho việc sử dụng tài nguyên tần số trên toàn cầu được hiệu quả, và công bằng giữa các quốc gia trên thế giới. Ông cũng hy vọng trong thời gian tới, ngày càng có nhiều hợp tác hơn nữa giữa ITU và Việt Nam.

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết, Cục Tần số Vô tuyến điện có trách nhiệm quản lý tần số, quĩ đạo vệ tinh, trong đó, một trong các nhiệm vụ trong tâm xuyên suốt từ ngày thành lập Cục là công tác đăng ký tần số cho các nghiệp vụ không gian và mặt đất của Việt Nam.

Trong thời gian qua, Cục đã đăng ký và phối hợp tần số thành công cho các vệ tinh viễn thông VINASAT-1, VINASAT-2, vệ tinh quan sát trái đất VNREDSAT-1 và vệ tinh khoa học PicoDragon, hiện nay, Cục đang nghiên cứu đăng ký và phối hợp cho các dự án vệ tinh Radar.

Thực hiện công tác quản lý hiệu quả tần số, quĩ đạo vệ tinh, Cục tần số đã phát triển và xây dựng mạng đài kiểm soát tần số trong cả nước cho phép kiểm soát phổ tần số trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt trong đó, hệ thống kiểm soát vệ tinh đầu tiên của Việt Nam được lắp đặt tại thành phố Việt Trì, đài kiểm soát này đã thực hiện việc kiểm soát thường xuyên các mạng vệ tinh của Việt Nam và các mạng vệ tinh có vùng phủ sóng trên lãnh thổ Việt Nam.

“Để hoàn thiện hệ thống kiểm soát vệ tinh của Việt Nam, Cục Tần số được Bộ TT&TT cho phép đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát vệ tinh. Hệ thống này khi đi vào sử dụng sẽ tăng cường khả năng kiểm soát vệ tinh của Việt Nam với độ chính xác cao và băng tần kiểm soát được mở rộng. Thiết lập mạng các trạm kiểm soát vệ tinh quốc tế là sáng kiến của ITU. Các hệ thống kiểm soát vệ tinh của mỗi quốc gia sẽ có thể tham gia hỗ trợ ITU thông qua việc cung cấp các dữ liệu kiểm soát. Sáng kiến này mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng quốc tế trong việc nhanh chóng giải quyết can nhiễu vệ tinh” ông Đoàn Quang Hoan nói.

Ông Đoàn Quang Hoan cũng nhấn mạnh rằng, sự kiện Bộ TT&TT, Cục Tần số và Liên minh Viễn thông quốc tế ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tham gia hệ thống kiểm soát vệ tinh quốc tế, sẽ giúp Việt Nam tiếp tục tham gia sâu vào các hoạt động quốc tế về lĩnh vực thông tin vô tuyến, đồng thời hữu ích cho ITU trong việc đảm bảo sử dụng đúng và hiệu quả nguồn tài nguyên phổ tần trên toàn cầu.