Mục tiêu của việc ký kết thảo thuận là nhằm đảm bảo thông tin liên lạc, hạ tầng Viễn thông – Công nghệ thông tin phục vụ các hội nghị của diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2017 (APEC 2017), sẽ diễn ra từ tháng 12/2016 đến hết tháng 11/2017 đạt chất lượng cao.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải tặng hoa chúc mừng hai đơn vị

Trong thời gian trước mắt, hai đơn vị đã sẵn sàng phối hợp triển khai hạ tầng và các dịch vụ Viễn thông – Công nghệ thông tin phục vụ Hội nghị không chính thức các quan chức cấp cao (ISOM) của năm APEC Việt Nam 2017 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 8-9/12/2016.

Bên cạnh đó, Cục Bưu điện Trung ương và VNPT VinaPhone vẫn đang hợp tác để thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước. Đặc biệt thực hiện chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng Chính phủ điện tử và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo điều hành cơ mật của Đảng và Chính phủ, Quốc hội trong giai đoạn mới.